Konneveden kunta hakee Häyrylänrantaan uutta toimijaa

Konneveden kunta hakee Häyrylänrantaan uutta toimijaa operoimaan ja kehittämään Konneveden satama-aluetta ja siihen liittyviä muita palveluja. Tavoitteena on, että uusi yrittäjä aloittaa toimintansa mahdollisimman pian, viimeistään kesäkaudeksi 2021.

Häyrylänrannan alue on yksi Konneveden merkittävimmistä matkailukohteista ja toimii myös vesiteitse porttina Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Kävijämäärältään Etelä-Konneveden kansallispuisto on Keski-Suomen suurin. Kävijöitä kuluvana vuonna on Metsähallituksen arvion mukaan 45 000. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti puiston perustamisvuodesta 2014 alkaen.

Häyrylänranta sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien vesi- ja liikenneyhteyksien varrella Keski-Suomessa, Konnevedellä. Konneveden kunta näkee, että laadukkaalla Häyrylänrannan alueella ja sen satamapalveluilla on merkittävä vaikutus matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle vierailemaan, virkistäytymään ja käyttämään myös matkailualueen muita palveluita. Näemme, että alueella on edellytykset kehittyä yhdeksi maan vetovoimaisimmista ja laadukkaimmista matkailun keskittymistä. Katsomme eduksi, mikäli toimijalla on mahdollisuus järjestää omatoimisesti alueella erilaisia tapahtumia.

Häyrylänrannan varustukseen kuuluvat tällä hetkellä ravintolarakennus, rantakioski, sähköistetty vierasvenelaituri, polttoaineenjakelu, septin imutyhjennys, juomavesi, sauna, caravan- ja telttailualue, veneen nosto- ja laskupaikka, kierrätysasema, matonpesupaikka ja uimaranta hyppytorneineen. Satamassa on myös kesäkaudella säännöllistä risteilytoimintaa.

Konneveden kunnan tavoitteena on löytää alueelle toimija, joka innovatiivisella otteella kehittää nykyisiä ja uusia palveluita alueella - säilyttäen kuitenkin julkisessa käytössä olevan sataman ja uimarannan toiminnot. Toimijalla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset suunnitelman toteuttamiseen ja alueen pitkäaikaiseen kehittämiseen.

Tavoitteena on:


Maa-alueen ja rakennusten vuokraaminen toteutetaan avoimella neuvottelumenettelyllä. Kiinnostuneita tahoja pyydetään ilmoittautumaan neuvotteluihin ja toimittamaan vapaamuotoisen esityksen, jonka tulee vähintään sisältää:


Kunta valitsee neuvotteluihin yhden tai useamman toimijan. Toimijat valitaan neuvotteluun seuraavilla kriteereillä:

Kunnan valitseman toimijan tai toimijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa tarkennetaan edellytyksiä toimijan esittämän suunnitelman toteuttamiseksi ja sovitaan tarkemmin sopimuksen ehdoista.

Kunta valitsee neuvotteluiden perusteella Häyrylänrannan toimijaksi sen kumppanin, joka kykenee parhaiten vastaamaan kunnan asettamiin tavoitteisiin, jolla on referenssien ja neuvotteluiden perusteella taloudelliset edellytykset ja resurssit esittämänsä suunnitelman toteuttamiseen, ja joka on sitoutunut suunnitelmansa toteutukseen yhdessä hyväksytyin ehdoin.

Konneveden kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saamansa hakemukset.

Hakemukset tulee jättää perjantaihin 30.10.2020 kello 12.00 mennessä. Hakemukset toimitetaan liitteineen ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@konnevesi.fi tai vaihtoehtoisesti postitse otsikolla "Häyrylänranta" osoitteeseen: Kauppatie 25, 44300 Konnevesi.

Lisätietoja:

Juha Jokitalo
kunnanjohtaja
Konneveden kunta
0400 643 384
juha.jokitalo@konnevesi.fi 

Markus Tiihanoff
tekninen johtaja
Konneveden kunta
0400 919 341
markus.tiihanoff@konnevesi.fi 

Riku Tulla
Kellankosken Voima Oy
040 840 8238
riku.tulla@konnevesi.fi 

 

Taustaa

Osoite: Satamatie 60, 44300 Konnevesi. Merikartta 466.
 
Häyrylänrannan alue on Konneveden kunnan omistuksessa oleva kokonaisuus, joka käsittää Etelä-Konneveden vesistöön rajautuvan satama-alueen, joka sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Konneveden keskustasta. Alueella vaikuttaa ranta-asemakaava, johon voit tutustua täällä.

Häyrylänrannan varustukseen kuuluvat tällä hetkellä ravintolarakennus, rantakioski, sähköistetty vierasvenelaituri, polttoaineenjakelu, septin imutyhjennys, juomavesi, sauna, caravan- ja telttailualue, veneen nosto- ja laskupaikka, kierrätysasema, matonpesupaikka ja uimaranta hyppytorneineen.

Häyrylänranta toimii vesitse porttina Etelä-Konneveden kansallispuistoon, jossa vierailee vuosittain noin 40 000 kävijää. Satamassa on kesäkaudella säännöllistä risteilytoimintaa. Risteilyoperaattoreina toimivat EK-Lines ja MVH-palvelut.

Etelä-Konneveden matkailualueen kehittämistä isossa kuvassa ohjaa alueelle laadittu luontomatkailun Master Plan suunnitelma. Suunnitelma on pitkän aikavälin kehittämissuunitelma, joka antaa uusia mahdollisuuksia kuntien kehittämiseen, matkailu- ja palveluyrittämisen sekä matkailutulojen kasvuun ja uusien työpaikkojen syntyyn alueella. Alkuperäiseen Master Plan suunnitelmaan vuosille 2015-2025 pääset tutustumaan täällä. Matkailualueen päivitetty Master Plan -suunnitelma julkaistaan syksyllä 2020 ajalle 2020-2030.

Konnevesi on alueena mukana myös Lakeland - Jyväskylä Region 2019-2021 -hankkeessa, jonka tavoitteena on alueen ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrän lisäys. Lakeland - Jyväskylä Region -hankkeen avulla tavoitellaan noin kymmenen prosentin vuosittaista kasvua valituilla kohdemarkkinoilla. Hankkeen päätavoitteena on parantaa Keski-Suomen pienten ja keskisuurten matkailu- ja palveluyritysten kilpailukykyä luomalla alueelle kansainvälisen matkailun toimintamalli ja kehittämällä Keski-Suomen alueen kansainvälisen matkailun osaamista, tunnettuutta, löydettävyyttä ja yhteistyötä yli maakunta- ja maarajojen.

Historiaa

Häyrylänranta on vuosisatojen ajan ollut vesille lähtemisen paikka. 1900-luvun alkupuolelle saakka rannasta lähtivät kirkkoveneet kohti Rautalammin emäpitäjää. Hänniskyläläiset, hytöläläiset ja pukaralaiset pitivät kirkkoveneitään rannassa. Viimeinen kirkkomatka soudettiin heinäkuussa 1920 Konneveden seurakunnan hautausmaan vihkiäisiin.

Aura-laiva vieraili rannassa vuosina 1909-1912. Aura kuljetti vuorosunnuntaisin Etelä-Konneveden ja Pohjois-Konneveden kirkkoväkeä Rautalammin Karinkoskelle.

1920-luvulla vastaperustettu Konneveden seurakunta osti 2,1 hehtaarin Laivaranta-nimisen tilan Ahti Kärkkäiseltä. Siikakosken yläpuolella nk. Häyrilän rannassa sijaitsevaa tilaa nimitettiin tuolloin myös Transporttirannaksi. Rannan kautta toimitettiin aikaisempina vuosisatoina Konneveden yli sotilaskuljetuksia eli transportteja.

Rannan nimi tulee Ranta-Häyrilästä eli Häyristen tilasta. Puhekielessä nimet vääntyivät muotoon Häärylä ja hääryläeset, minkä vuoksi rannan nimikin alettiin kirjoittaa y-kirjainta käyttäen yhdyssanaksi.

Kaukonäköisesti seurakunnan johto ei liittänyt aluetta pappilan virkataloon, vaan se varattiin tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavaksi laivaranta- ja lastauspaikaksi. Rantaan rakennettiin myöhemmin lautarakenteisia koppeleita veneiden ja pyydysten suojaksi. Kolmessa satulakattoisessa rakennuksessa on nykyisellään 29 vajaa.

Vuonna 1978 Häyrylänrannan Laivaranta-tila siirtyi vaihtokirjalla kunnalle. Seurakunta sai vaihdossa entisen Kellankosken koulun tontteineen. Vaihtokirjaan kirjattiin, ettei koppelien omistusehtoihin saa puuttua. Maakuntakaavalla suojellut koppelirakennukset on sittemmin kunnostettu.

Vuonna 1997 rantaan valmistui hirsinen ravintolarakennus. Järvipelastajien hanke paransi uimarien palveluita 2005. 

Vuonna 2014 perustettu Etelä-Konneveden kansallispuisto on tuonut satamarantaan uutta vilskettä. Häyrylänranta onkin portti kirkonkylältä kansallispuistoon. Kunta on kunnostanut sataman, koppelit ja satamakahvilan sekä rakentanut alueelle veneilyä palvelevia lisärakennuksia ympäristökokonaisuuteen sovittaen.

Häyrylänrannasta on muodostunut tärkeä kesätapahtuma- ja kohtauspaikka kaikenikäisille. Rannassa on aikaisemmin järjestetty myös Häyrylänranta Pop & Blues -tapahtuma.

Satamarannassa on Konneveden yleinen uimaranta ja perinteinen puinen uimahyppytorni. Venekoppeleiden lisäksi menneistä ajoista muistuttaa hirsinen kirkkovenekatos. Katoksessa pidetään kylän yhteistä, ajoittain käytössä olevaa kirkkovenettä. 

Häyrylänrannan maisemaa reunustava Siikakosken alue liittyy Etelä-Konneveden järvimaisemaan, joka luonnonarvojensa takia on lähes kokonaan Natura 2000 -ohjelmassa. Konneveden seitsemän kosken koskireitti saa alkunsa Häyrylänrannan välittömästä läheistyydestä. Alue on yksi merkittävimmistä perhokalastuskohteista. Lue lisää täältä: Konneveden Kosket.

Top