Tietoa yrityksille koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu tietoa ja linkkejä yrityksille ja yrittäjille koronaviruspandemian aiheuttaman eritystilanteen vuoksi. Yrityksiin liittyvää neuvontaa on saatavilla Keski-Suomen Uusyrityskeskuksesta puhelimitse palvelunumerossa 010 2740 230 arkisin kello 10-14. Suomen Yrittäjiin kuuluvien yritysten kannattaa olla myös yhteydessä Keski-Suomen Yrittäjiin.

Suomen Yrittäjät on koostanut tietopaketin koronaviruksen vaikutuksista ja erilaisista tuista yrityksille. Löydät sivuston klikkaamalla tästä.

Työ- ja elinkeinoministeriön kootut toimintaohjeet yrityksille koronatilanteessa löydät klikkaamalla tästä.

Keski-Suomen Kauppakamari koostaa sivuilleen työnantajille hyödyllisiä linkkejä koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Sivun löydät täältä. 

Elinkeinoelämän keskusliitto on avannut verkkosivun, jonne kootaan EK:n edunvalvontaviestit, uutiset, blogit ja muut koronakriisin aikana julkaistavat ulostulot. Sivun löydät täältä.

Kela on avannut verkkosivuston, johon on koottu tietoa koronatilanteen (COVID-19) vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin. Sivun löydät täältä

Yritysten kustannustuki

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella.

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros oli 7.7.–31.8.2020. Hallitus linjasi neuvottelussaan 29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen mahdollisuus hakea  kustannustukea, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille. Kustannustuen toinen hakukierros on 21.12.2020 – 26.2.2021.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Kustannustukea myönnetään vain yhdistyksen/säätiön taloudelliseen toimintaan.

Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan. Kohdentamalla tuki nyt toisella hakukierroksella edelleen toiminnassa oleviin yrityksiin ja näiden vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin laajentamalla ja tarkentamalla korvattavien kulujen määrittelyä, sekä pidentämällä tukikautta, pyritään tukemaan erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä mukauttamaan toimintaansa myös tulevaisuutta ajatellen.

Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Hakeminen harkinnanvaraisin perustein
Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Valtiokonttori toivoo, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset saavat tukea, joten suosittelemme hakemaan kustannustukea myös harkinnanvaraisin perustein toimialarajauksen ulkopuolelta.

Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. Näille toimialoille tukea ei voida myöntää edes harkinnanvaraisin perustein, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

Kustannustuki myönnetään EU:n tilapäisen puitetukiohjelman (komission päätös SA.56995) nojalla. Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 800 000 euron yrityskohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 800 000 euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla.

Kustannustukilain muutokset tulivat voimaan 15.12.2020. Kustannustuen toinen hakukierros on avautunut, ja se päättyy 26.2.2021 klo 16.15. Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorista.

Lisää tietoa ja hakemuksen löydät täältä.

 

Yrittäjän työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 31.3.2021 asti. Väliaikainen työmarkkinatuki koskee vain niitä yrittäjiä, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.  

Näin haet tukea (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

 

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset.

Rahoitus- ja maksuaikamahdollisuudet

Verottajalta on mahdollista hakea joustoa ja helpotuksia yrityksen verotilanteeseen. Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Lisätietoja täältä.

Finnvera rahoittaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Lisätietoä täältä.

YEL- ja TyEL-maksuista voi hakea tietoa vakuuttajien verkkosivuilta: Veritas, Varma, Elo, Ilmarinen 

Pankkien rahoitusmahdollisuuksista ja esimerkiksi lyhennysvapaista voit hakea lisätietoa pankkien omilta verkkosivuilta: Nordea, OP, Danske Bank, Aktia, POP, S-Pankki, Säästöpankki, Handelsbanken.

 

Sivu päivitetty 21.12.2020

Top