Tietoa yrityksille koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu tietoa ja linkkejä yrityksille ja yrittäjille koronaviruspandemian aiheuttaman eritystilanteen vuoksi. Yrityksiin liittyvää neuvontaa on saatavilla Keski-Suomen Uusyrityskeskuksesta puhelimitse palvelunumerossa 010 2740 230 arkisin kello 10-14. Suomen Yrittäjiin kuuluvien yritysten kannattaa olla myös yhteydessä Keski-Suomen Yrittäjiin.

Suomen Yrittäjät on koostanut tietopaketin koronaviruksen vaikutuksista ja erilaisista tuista yrityksille. Löydät sivuston klikkaamalla tästä.

Työ- ja elinkeinoministeriön kootut toimintaohjeet yrityksille koronatilanteessa löydät klikkaamalla tästä.

Keski-Suomen Kauppakamari koostaa sivuilleen työnantajille hyödyllisiä linkkejä koronavirustilanteesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Sivun löydät täältä. 

Elinkeinoelämän keskusliitto on avannut verkkosivun, jonne kootaan EK:n edunvalvontaviestit, uutiset, blogit ja muut koronakriisin aikana julkaistavat ulostulot. Sivun löydät täältä.

Kela on avannut verkkosivuston, johon on koottu tietoa koronatilanteen (COVID-19) vaikutuksista Kelan tukiin, hakemusten käsittelyyn ja palveluihin. Sivun löydät täältä

Rahoitusmahdollisuudet yrityskoon mukaan

Kustannustuki

Uuden kustannustuen tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020

Lisätietoa kustannustuesta, sen hakemisesta ja itse hakemuksen löydät täältä.

Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Konneveden kunnan osalta lisätietoa tuen hakemisesta löydät täältä.

 

Pienyritykset (1-5 henkilöä) - (haku päättynyt 8.6.2020 kello 16.15)

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (mukaan lukien yrittäjät).

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?


Avustusta myönnetään:

Avustuksen kriteerit:

Lisätietoa saatavissa täältä.

 

PK-yritykset (6-250 henkilöä)

Business Finland myöntää rahoitusta yrityksille koronavirustilanteen vuoksi. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja.

Business Finland myöntää rahoitusta yritykselle, jotka:

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa.Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa.Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa). 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Lisätietoja Business Finlandin rahoituksesta löydät täältä.

 

Yrittäjän työttömyysturva

Tasavallan presidentti vahvisti 7.4.2020 lain yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Keskiviikkona 8.4.2020 voimaan tulevan lain tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo tässä vaikeassa tilanteessa.

Voit saada lain tarkoittamaa tukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit täyttyvät ja ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Kriteerien täyttyessä sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen jo 16.3.2020 alkaen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020.

Lue lisää täältä.

 

Rahoitus- ja maksuaikamahdollisuudet

Verottajalta on mahdollista hakea joustoa ja helpotuksia yrityksen verotilanteeseen. Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Lisätietoja täältä.

Finnvera rahoittaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Lisätietoä täältä.

YEL- ja TyEL-maksuista voi hakea tietoa vakuuttajien verkkosivuilta: Veritas, Varma, Elo, Ilmarinen 

Pankkien rahoitusmahdollisuuksista ja esimerkiksi lyhennysvapaista voit hakea lisätietoa pankkien omilta verkkosivuilta: Nordea, OP, Danske Bank, Aktia, POP, S-Pankki, Säästöpankki, Handelsbanken.

 

Sivu päivitetty 06.07.2020

Top