Tietoa asukkaille koronaviruksesta

Konneveden kunta kokoaa tälle sivulle tiedotteitaan koskien koronavirusta (COVID-19) ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä. Tiedotteet julkaistaan myös Konneveden kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Konneveden kunta on avannut palvelupuhelimen koronatilanteen vuoksi. Palvelupuhelin toimii arkisin kello 9-11 numerossa 040 637 1719. Numerosta saa apua arjen kysymyksiin koronatilanteen aikana eli esimerkiksi miten hoidan kauppa-asiat, pankkiasiat, miksi pitäisi pysyä kotona.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta COVID-19 löydät THL:n verkkosivuilta.

***

Kunnantalon aukiolossa muutoksia

Konneveden kunnantalon päivystysajat muuttuvat. Jatkossa kunnantalolla on toistaiseksi päivystys arkisin kello 9.00-12.00. Ensisijaisesti yhteydenotot pyydetään hoitamaan kuitenkin puhelimitse tai sähköpostilla.

7. huhtikuuta 2020

***

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti

Valtioneuvosto jatkaa rajoituksia lähiopetuksessa kaikilla koulutusasteilla. Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä. Hallituksen suositus on edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Valtioneuvosto on antanut 31. maaliskuuta valmiuslain mukaisen käyttöönottoasetuksen (jatkamisasetus) ja sen perusteella 6.4. soveltamisasetuksen, jossa säädetään koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi määrättyjen toimien jatkamisesta. Asetus tulee voimaan 14.4.2020.

Päätös jatkaa poikkeuksellisia järjestelyjä perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 29. maaliskuuta tekemään arvioon koronavirusepidemian rajaamiseksi tarvittavista toimista.

Tavoitteena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden, opiskelijoiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja kaikilla koulutusasteilla.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus jatkuu ennallaan. Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna, mutta valtioneuvosto suosittaa, että vanhemmat tai muut huoltajat järjestävät lapsen hoidon kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää varhaiskasvatusta etänä.

Esiopetus
Esiopetus jatkuu ennallaan lähiopetuksena. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää esiopetusta etänä, mutta kunta voi kuitenkin halutessaan tehdä niin.

1-3 vuosiluokkien oppilaat, erityisen tuen oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat
Asetusta täsmennetään niin, että perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilailla on oikeus saada lähiopetusta. Valmistavan opetuksen oppilaat ovat perusopetusikäisiä maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joiden opetus keskittyy ennen kaikkea suomen ja ruotsin kielen opiskeluun sekä valmiuksien antamiseen esi- tai perusopetusta varten. Laajennuksella pyritään antamaan tukea oppilaille, joiden vanhemmat eivät aina pysty tukemaan lapsiaan riittävästi etäopetuksessa. Muutos koskee noin 3 000 oppilasta.

Lisäksi asetuksessa säädetään, että 1–3. –luokkien oppilailla, erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilailla on oikeus saada etäopetusta, jos vanhemmat pystyvät pitämään heidät kotona. Oikeutta etäopetukseen ei mainittu aiemmassa asetuksessa.

Valtioneuvosto suosittelee, että myös lähiopetukseen oikeutetut olisivat mahdollisuuksien mukaan etäopetuksessa.

Perusopetus 4.–10. -luokilla
Perusopetuksen muita vuosiluokkia koskevat asetukset eivät muutu. Opetus neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin.

Kouluruokailu ja oppilashuolto
Kouluruokailua koskevat periaatteet säilyvät ennallaan. Ruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa.

Opetuksen järjestäjä voisi kuitenkin aina esimerkiksi yhteistyössä oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä ja järjestää ateria näille oppilaille niissäkin tilanteissa, joissa aterioiden tarjoamista joudutaan lähikontaktien välttämiseksi merkittävästi rajoittamaan. Tällä menettelyllä voitaisiin turvata kouluateria sellaisille oppilaille, jotka olisivat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa.

Oppilashuoltoa on pyrittävä järjestämään siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa.

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut
Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia ja korkeakouluja koskevat asetukset eivät muutu ammatillista koulutusta koskevia yksityiskohtia lukuun ottamatta.

Tarkennukset ammatilliseen koulutukseen
Ammatillisen koulutuksen täsmennykset liittyvät vaativan erityisen tuen ja opiskelun edellyttämiin avustajapalveluihin ja apuvälineisiin. Täsmennys koskee eniten tukea koskevia opiskelijoita. Lisäksi henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien laatimisen ja päivitysten osalta ei tarvita enää poikkeussäännöstä.

Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus
Vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta koskevat säädökset säilyvät ennallaan. Tilat ovat edelleen suljettuna ja lähiopetus niissä on keskeytetty.

Poikkeusjärjestelyjä voidaan jatkaa tarvittaessa lukukauden loppuun
Valtioneuvosto varautuu kuitenkin jo samalla poikkeusjärjestelyjen jatkamiseen lukukauden loppuun asti eri kouluasteilla, mikäli epidemian rajoittaminen sitä vaatii. Varautuminen tehtäisiin jatkamalla tarvittaessa edelleen valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta ja soveltamisasetusta toukokuun loppuun asti. Näin koronavirusepidemian rajoittamiseksi tarvittavat toimet voidaan arvioida uudelleen huhtikuun lopussa.

Valmiuslaki ja sen nojalla annetut säädökset ovat voimassa myös Ahvenanmaalla, vaikka maakunnan lainsäädännön sisältö ei kaikilta osin vastaa valmiuslaissa ja soveltamisasetuksessa mainittujen valtakunnan lakien sisältöä.

6. huhtikuuta 2020

***

Sisäministeriö suosittaa kiinteistöjen nuohouksen siirtämistä myöhemmäksi koronavirustilanteen aikana

Sisäministeriö suosittaa kiinteistöjen nuohouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan, ellei nuohouksen tekeminen ole välttämätöntä.

Valtioneuvoston on linjannut, että riskiryhmiä ja kaikkia yli 70-vuotiaita koskee velvoite pysyä kotona ja välttää lähikontakteja. Tulisijojen ja savuhormien nuohous on pääosin asuinrakennuksiin tarjottavaa kuluttajapalvelua. Tartuntariskin minimoimiseksi rakennuksen nuohous on hyvä siirtää myöhempään ajankohtaan, jos se on mahdollista. Nuohouskäynnin tarve on hyvä arvioida ennen nuohouksen tilaamista, esimerkiksi puhelimitse nuohoojan kanssa.

Nuohouskäynti on välttämätön, jos tulisija tai hormi ei vedä tai toimi muutoin kunnolla. Tämä voi ilmetä esimerkiksi voimakkaana savun hajuna sisällä aiheuttaen häkävaaran. Jos tulisijan tai savuhormin ympärillä olevat rakenteet kuumenevat normaalista poikkeavasti tai käytössä olevaan tulisijaan tai savuhormiin ilmestyy näkyviä vaurioita, on nämä syytä tarkastuttaa ja tulisijan käyttö lopettaa välittömästi. Nokipalosta soitetaan hätäkeskukseen. 

Nuohousalan Keskusliitto on 17. maaliskuuta 2020 linjannut nuohousyritysten toimintaa koronaviruksen aikana. Nuohousyritystä kehotetaan tarkastamaan asiakkaan tilanne aina etukäteen riskiryhmien, iäkkäiden asiakkaiden tai mahdollisten karanteenien varalta. Jos nuohouksen tekeminen on välttämätöntä, nuohoojan ja asiakkaan tulee sopia erityisjärjestelyistä nuohouksen turvallisesta suorittamisesta. Nuohoojia on ohjeistettu muun muassa tehostetusta hygieniasta ja siitä, miten välttää lähikontakteja toiminnassa.

4. huhtikuuta 2020

***

Jäitkö työttömäksi tai tulitko lomautetuksi koronatilanteen takia?

TE-palveluiden verkkosivuilta löydät tietoa siitä, kuinka toimia jos olet jäänyt työttömäksi tai tullut lomautetuksi. Lue lisää täältä.

Kelan verkkosivuilta löydät tietoa, kuinka voit hakea työttömyysturvaa jäätyäsi työttömäksi tai tultuasi lomautetuksi. Lue lisää täältä.

2. huhtikuuta 2020

***

Mahdollisuus kouluruokaan etäopetuksen aikana

Maanantaista 6.4. alkaen Konnevedellä on mahdollista saada kouluruoka-annoksia kotiin NOUDETTUNA kahdesti viikossa perhetyön ja rehtorin tarveharkintaan perustuen.

- Jakelu tapahtuu Lapunmäen koululta kahdesti viikossa, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 11-14 (tai hakijan kanssa erikseen sovittavana kellonaikana Ravintokeskukselta, Maijankuja 2).

- Jakelu sisältää KYLMÄN kouluruoka-annoksen

o Maanantaisin kaksi annosta/oppilas, keskiviikkoisin kolme annosta/oppilas

o Perhekohtaisen näkkileipäpaketin viikoittain

- Kouluruoka-annoksia tarvitsevia perheitä pyydetään ilmoittamaan TORSTAIHIN (alkaen 2.4.) mennessä seuraavan viikon kouluruoka-annostarpeensa (max. 1 annos/oppilas/päivä) oman koulun rehtorille

o Virpi Janhunen (Hytölän koulu, p. 040 014 3846

o Tero Mäkinen (Istunmäen koulu, p. 040 584 5183

o Pasi Manninen (Kirkonkylän koulu, p. 040 014 3838

o Anna Nurmi (Yläkoulu ja lukio, p. 040 579 3967

- Perheet vastaavat ruoan noutamisesta, säilyttämisestä noudon jälkeen ja lämmittämisestä ennen ruokailua.

1. huhtikuuta 2020

***

Kirjaston sulkuaika jatkuu

Hallituksen 30.3. antaman linjauksen mukaan Konneveden kunnankirjaston sulkuaikaa jatketaan 13.5. asti. Aluehallintovirasto on tarkentanut poikkeusaikana kirjastoja koskevia määräyksiä ja tästä johtuen myös kirjaston palautusluukku suljetaan perjantaista 3.4. alkaen sulkuajan loppuun saakka.

1. huhtikuuta 2020

***

Palveluasumisyksiköihin voi nyt soittaa videopuheluita

Konneveden palveluasumisyksiköihin on tänään hankittu älypuhelimet, joilla omaiset voivat olla yhteydessä läheisiinsä. Laitteissa on myös mahdollisuus soittaa videopuheluita esimerkiksi WhatsAppia käyttämällä.


Alla palveluasumisyksikkökohtaiset puhelinnumerot:

Koskikara: 050 534 3069
Ruusaliisa: 050 534 3108
Kotipihlaja: 050 534 3171
Kuntouttava yksikkö: 050 534 2205

27. maaliskuuta 2020

***

COVID-19 ja opiskelijavalinnat 

COVID-19 eli koronavirus ja sen leviäminen vaikuttaa mahdollisesti myös opiskelijavalintoihin. Opintopolku.fi -sivulta voit lukea opiskelijavalintoihin liittyvän ajankohtaisen ohjeistuksen keskitetysti. Sivulle pääset klikkaamalla tästä.

Myös Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE) on julkaissut oman ohjeistuksensa kevään opiskelijavalinnoista. Pääset lukemaan sen klikkaamalla tästä.

26. maaliskuuta 2020

***

Uudellemaalle liikkumisrajoituksia - Hallitus päätti uusista lisätoimista koronaepidemian leviämisen estämiseksi

Hallitus on päättänyt 25. maaliskuuta 2020 rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27. maaliskuuta alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25. maaliskuuta.

Lisätietoa tästä linkistä.

25. maaliskuuta 2020

***

Miten asioin apteekissa koronaviruksen aikana?

Jos sinulla on flunssaoireita, älä mene paikan päälle apteekkiin, jotta et tartuta muita asiakkaita ja henkilökuntaa. Myös yli 70-vuotiaiden tulisi pysytellä toistaiseksi kotona. Apteekkiasiat voi hoitaa verkossa tai läheisen avustuksella.

Lisätietoa kanta.fi -verkkosivustolta täältä.

25. maaliskuuta 2020

***

Tiedote yli 70-vuotiaille kuntalaisille

 
Tähän tiedotteeseen on koottu keskeisiä asioita helpottamaan ikäihmisiä arjessa selviämisessä Konnevedellä.
 
Koronavirus on aiheuttanut monenlaista murhetta ja huolta kuntalaisille, etenkin ikäihmisille. Ikäihmisillä on suurempi riski saada vakava taudinkuva, sillä usealla heistä on perussairauksia tai he kuuluvat riskiryhmiin.

 

Kotikaranteeni 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeen jossa yli 70-vuotiaita on velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämä menettely vastaa kotikaranteenia.
 
Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista, sillä osa infektiosairauksista, kuten koronavirus voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin.
 
Karateeniin ja eristykseen voidaan myös määrätä jos epäillään tai koronavirustartunta on jo todettu. Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan karanteeniin voi asukkaita määrätä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, Konnevedellä ylilääkäri Jari Raudasoja. Karanteeniin tai eristykseen määrätyn henkilön pitää pysytellä kotioloissa.

 

Mitä kotikaranteenin aikana saa tehdä ja mitä ei?

Kotikaranteenissa olevan henkilön pitää pysytellä kotioloissa.
Kotiin ei saa kutsua vieraita eikä lähteä itse kyläilemään tuttavien luokse.
 
Ulkoilla saa, kunhan ei ole lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa. Ohje on pitää ulkoilmassakin noin 2 metrin välimatka vastaantuleviin ihmisiin. Ihmisjoukkoihin ei saa mennä.
 
Sisätiloihin, kuten kauppaan, apteekkiin, terveysasemalle, työpaikalle, päiväkotiin, kouluun, kirjastoon, ravintolaan tai yleisötapahtumiin, ei karanteenin aikana saa mennä.
 
Muista hyvä käsihygienia! Käytä käsidesiä! Käytä käsineitä poistuessasi asunnostasi. Älä koske paljain käsin porraskäytäväsi kaiteisiin tai ovenkahvoihin. Jos viet roskia roskiin tai kirjettä postilaatikkoon, käytä käsineitä koskiessasi luukkuihin tai kahvoihin.
 
Yski oikein, eli suojaa yskiessäsi suu puhtaalla nenäliinalla tai yski hihaan. Älä yski sellaisia pintoja päin, joita muut ihmiset voivat koskettaa. Koronavirus tarttuu pisaratartuntana ja elää pinnoilla tutkimusten mukaan jopa useamman päivän.

 

Palvelupuhelin yli 70-vuotiaille

Kunnassa on aloittanut palvelupuhelin arkisin klo 9.00-11.00. Puheluihin vastaa Katja Sariola numerossa 040 637 1719. Katja vastaa arjen kysymyksiin esim. miten hoidan kauppa-asiat, pankkiasiat, miksi pitäisi pysyä kotona.

 

Kauppa- ja apteekkiasiat

Apua kauppa- pankki- ja apteekkiasiointiin kannattaa pyytää ensisijaisesti naapureilta tai läheisiltä. Jos apua ei ole saatavilla on yli 70- vuotiailla kuntalaisilla mahdollisuus tilata kauppaostoksensa suoraan kotiin. Aiemmin torstaisin kulkeneet kyläkyydit eivät ota nyt kuntalaisia kyytiin, mutta heidän kauppatavaroidensa kuljetus onnistuu. Konneveden K-market kerää asiakkaiden ostokset keskiviikkoisin asiakkaan soittaman tilauksen mukaisesti ja ne kuljetetaan kotiin torstaisin.  Kirkonkylän alueella kauppaostoksia on mahdollisuus kuljettaa keskiviikkoisin, jolloin kauppatilaus tulee tehdä tiistaisin. Tällä hetkellä tilimahdollisuus on ainoastaan K-marketissa, jonne tilin avaus onnistuu soittamalla kauppias Jari Savolaiselle numeroon 050 590 8556. Salessa tilimahdollisuutta ei tällä hetkellä ole.
 
Samalla kyläkyydillä on mahdollisuus kuljettaa myös asiakkaiden apteekista tilaamia lääkkeitä. Tuolloin asiakas soittaa itse apteekkiin lääketilauksensa ja on yhteydessä taksiautoilijaan apteekista noudettavista lääkkeistä. Apteekki huolehtii lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta pakkaamisesta. Lääketilaukset kuljetetaan tavarankuljetusten yhteydessä. Konneveden apteekissa on käytössä laskumahdollisuus. Käteistä rahaa ja pankkikortteja ei voida kuljettajien toimesta käsitellä. 
 
Asiakas maksaa palvelusta kuljettajalle yhdensuuntaisen kyläkyytitaksan. 
 
Neituri, Istunmäki, Hinkkala, Leskelänkylä, Jouhtikylä, Mäkäräniemi: Erkki Laitinen Ky, puhelin 0400 805913
 
Välimäki, Särkisalo, Pyhälahti, Sirkkamäki, Lummukka, Rossinkylä: Koivuranta/Pauli Myllyvirta, puhelin 050 4006700
 
Tankolampi, Hytölä, Pukara, Hänniskylä, Kirkonkylä: Taksi Hannu Hänninen, puhelin 0400 344195

 

Jos käyt itse kaupassa

Voit mennä kauppaan vain jos se on ihan välttämätöntä. Käytyä asioidessasi käsineitä.
 
Salessa aukioloaikojen ensimmäinen tunti on varattu ensisijaisesti ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville.
K-Kaupassa ikääntyneille ja riskiryhmille on varattu tiistaisin ja torstaisin aika 6.30-7.00.

 

Ateriapalvelu

Yli 70-vuotiailla on mahdollisuus tilata valmiita aterioita kotiin kunnan ravintokeskuksesta. Tilauksia ottaa vastaan Mirja Minkkinen numerosta 040 861 4897.

23. maaliskuuta 2020

***

Tiedote Konneveden lapsiperheille

Palvelut lapsiperheille
Jos perheesi on eristyksissä ja huoltajat ovat niin sairaana, etteivät pysty hoitamaan lapsiaan tai joutuvat itse sairaalahoitoon, apua arjen pyörittämiseen voit tiedustella Konneveden kunnan sosiaalipalveluista ja varhaiskasvatuksesta:
- Perheohjaaja Tuija Mehto p. 0400 780 904
- Sosiaalityöntekijä Seija Kerkelä p. 0400 547 991
- Varhaiskasvatusjohtaja Pauliina Oittinen p. 040 702 8601
 
Akuuteissa tilanteissa sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella p. 014 266 0149.
 
Lasten perusopetus karanteenin tai eristyksen aikana
Jos lapsesi on karanteenissa tai sairastunut ja eristyksissä, ota yhteys lapsen omaan opettajaan Wilman kautta. Lapsen koulutehtävät poissaolon ajalta sovitaan tapauskohtaisesti.

20. maaliskuuta 2020 (päivitetty 24. maaliskuuta 2020)

***

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy päivittämään uusien koronavirustartuntojen määrät verkkosivulleen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyy jatkossa kertomaan sairaanhoitopiirin alueella laboratoriokokein varmistetuista koronavirustartunnoista verkkosivuillaan: https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Koronatiedotus/Koronavirus_lukuina__Coronavirus_in_numb(60094)  

Erillistä tiedotetta koronavirustartuntojen määrästä ei medialle enää tästä päivästä (19.3.2020) alkaen lähetetä. Muutoin koronavirukseen liittyvistä asioista tiedotetaan tarpeen mukaan. Koko Suomen koronavirustartunta tilannetta voit seurata THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19  

19. maaliskuuta 2020

***

Ruokaukaupoissa ja muissa myymälöissä on otettu käyttöön Konnevedellä poikkeuksellisia aukioloaikoja riskiryhmiin kuuluville.

19. maaliskuuta 2020 (päivitetty 20. maaliskuuta 2020)

***

Konneveden kunnankirjaston tiedote

Konneveden kunnankirjasto on suljettu koronaviruspoikkeustilanteesta johtuen 18.3.-13.4. Myös omatoimikirjasto on poissa käytöstä. Palautusluukku on auki ja sinne palautettuaineisto käsitellään muutaman päivän sisällä palautuksesta.  
 
Sulkuajalla 18.3.-13.4. erääntyviin lainoihin on automaattisesti lisätty laina-aikaa. Näitälainoja ei siis tarvitse erikseen uusia. Myöhästymisilmoituksia ei myöskään lähetetä.  
 
Uusia varauksia ei sulkuaikana oteta vastaan. Aiemmin tehdyt varaukset pysyvät voimassa, mutta ne on toistaiseksi jäädytetty. Noudettavissa olevat varaukset voi hakea sulkuajanjälkeen.  
 
Kirjastoon saa sulkuaikana yhteyden puhelimitse 040 198 4003 ja sähköpostitse kirjasto@konnevesi.fi maanantaisin klo 12-16 ja tiistaista perjantaihin klo 10-16. 
 
Verkkokirjasto osoitteessa keskikirjastot.fi on aina auki. Sivustolta löytyvät kaikki Keski-kirjastojen e-kirjat, e-äänikirjat, e-aikakauslehdet ja e-musiikki. E-aineistojen käyttööntarvitset kirjastokortin numeron ja PIN-koodin. Jos sinulla ei ole PIN-koodia tai olet unohtanutsen, voit tilata tai vaihtaa sen Keski-kirjastojen sivuston oikean yläkulman “Unohditko PIN-koodisi? Vaihda tai luo uusi." -linkistä.

19. maaliskuuta 2020

***

Mitä yli 70-vuotiaan pitää ottaa huomioon koronavirustilanteessa?

Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia.

Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi.

Omia toimintakäytäntöjä ja tapoja on jokaisen syytä miettiä tartuntatautien leviämisen
näkökulmasta ja tarvittaessa on muutettava toimintaansa ehkäisemään turhia riskejä.

Ohjeita ikääntyneiden ja riskiryhmässä olevien omaisille ja läheisille

- Kaikkia pyydetään ottamaan huomioon tartuntariski ja omalla toiminnallaan estämään tautia leviämästä.

- Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

- Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse tai skypen avulla.

- Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä.

- Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä.

- Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.

Lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

19. maaliskuuta 2020

***

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on täsmentänyt poikkeustilanteen ohjeita Keski-Suomen keskussairaalaan äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikka Gravidassa asioiville sekä synnyttämään tuleville

Gravidan vastaanotto- ja odotustiloihin voivat tulla ainoastaan ajanvarausasiakkaat. Puoliso tai tukihenkilö odottaa sairaalan ulkopuolella. Myöskään lapsia ei saa tuoda Gravidan tiloihin.

Jos olet hengitystieoireinen (nuha, yskä, kuume), soita ennen kuin tulet vastaanotolle p. 014 269 1104.

Synnytyksessä saa olla mukana isä tai tukihenkilö ja vain tämä henkilö saa vierailla luonasi koko hoitojakson ajan. Jos olet synnytyksen käynnistyessä hengitystieoireinen (nuha, yskä, kuume), soita synnytysvastaanottoon ennen saapumistasi sairaalaan p. 014 269 1204.

Isän tai tukihenkilön tulee olla terve tullessaan synnytykseen.

Synnytyksen jälkeen isovanhempien tai vastasyntyneen sisarusten vierailu osastolla ei ole mahdollista.

Lisätietoa täältä.

18. maaliskuuta 2020

***

Keski-Suomen ELY-keskus harventaa bussiliikenteen vuoroja koronaviruksen vuoksi ensi maanantaista 23.3.2020 alkaen

Keski-Suomen ELY-keskuksen tukemien vuorojen osalta joudutaan sopeuttamaan liikennettä vallitsevaan tilanteeseen Keski-Suomen maakunnan alueella.

Koulujen ja oppilaitosten sulkeutuessa osa koulupäivisin ajettavista vuoroista jätetään ajamatta 23.3.2020 alkaen. Jokainen liikennöitsijä tiedottaa omien vuorojen osalta asiasta. Parhaan tiedon muutoksista saat kuljettajilta, liikennöitsijän facebook- tai nettisivuilta tai liikennöitsijän asiakaspalvelusta.

Julkisen henkilöliikenteen käyttäjien tulee varautua aikataulumuutoksiin, vuorojen peruuntumisiin ja liikenteen ajoittaiseen keskeytymiseen.

Kuluvalla viikolla 12 kaikki vuorot ajetaan normaalisti.

ELY-keskus seuraa tilanteen kehittymistä ja reagoi tarvittavilta osin tilanteeseen. Matkustajamäärien vähentyessä ja tilanteen pitkittyessä tulee varautua siihen, että vuoroja supistetaan lisää 30.3.2020 alkaen.

Ohjeita matkustajille:

- Älä matkusta julkisilla liikennevälineillä sairaana
- Käytä maksamisessa mobiililippua tai matkakorttia, vältä käteisen käyttämistä
- Huolehdi, että yskit tai aivastat paperiliinaan tai hihaan. Heitä paperinenäliina roskiin samantien.  
- Pidä hansikkaat kädessä. Näin toisten ihmisten käsistä esimerkiksi penkkien kahvoihin siirtyneet taudinaiheuttajat eivät pääse helposti tarttumaan. Voit pienentää tartuntariskiä välttämällä koskemasta paljain käsin pintoja, joihin monet ihmiset koskevat.  
- Älä koskettele kasvojasi, äläkä kättele. 
- Vältä turhaa matkustamista
- Pese käsiäsi usein ja huolella.

18. maaliskuuta 2020

***

Tietoa yrittäjille ja yrityksille koronaviruksen vaikutuksista

Suomen Yrittäjät on julkaissut verkkosivun, josta löytyy kootusti tietoa ja ohjeistuksia koronaviruksesta yrityksille sekä yrittäjille.

Verkkosivuston löydät täältä.

Myös Konneveden kunta on avannut oman koronavirussivustonsa. Löydät sen täältä.

18. maaliskuuta 2020

***

Varhaiskasvatuksen avoimien ovien päivä peruttu

Varhaiskasvatuksen avoimien ovien päivä 19.3. on peruttu koronavirustilanteen ja valtioneuvoston kokoontumisia rajoittavan linjauksen vuoksi.

18. maaliskuuta 2020

***

Asiointikyydit hoidetaan torstaisin

Asiontikyytien palveluidentuottajien kanssa yhteistyössä on sovittu seuraavaa: Asiointikyydit kyläkunnille hoidetaan torstaisin, kuten tähänkin asti. Riskiryhmään kuuluvien henkilöiden on syytä pidättäytyä turhasta liikkumisesta. Kuljetusreittejä voi kuitenkin hyödyntää palveluiden hoitamisessa, kuten kauppa-asioissa ja niin edelleen. Asioista on vain sovittava kauppiaiden ja kuljettajien kanssa etukäteen, esimerkiksi tilata ruokakassi kauppaan, joka sitten tuodaan asiakkaan kotiin.

17. maaliskuuta 2020

***

Kunnanvaltuuston kokous peruttu

Konneveden kunnanvaltuuston kokous tiistaina 17.3.2020 perutaan koronavirustartuntojen vähentämiseksi. Uudesta kokoontumisesta ilmoitetaan myöhemmin.

17. maaliskuuta 2020

***

Konneveden kunnan ja seurakunnan yhteinen kriisiryhmä kokoontui

Konneveden kunnan ja Konneveden seurakunnan yhteinen kriisiryhmä kokoontui maanantaina käsittelemään koronavirukseen liittyviä seurauksia ja toimia. Palaveriin osallistuivat kunnanjohtaja Juha Jokitalo, perusturvajohtaja Eija Alhonen, perheohjaaja Tuija Mehto, kirkkoherra Raimo Jalkanen, diakoni Ritva Manninen ja nuorisotyönohjaaja Johanna Jääskä.

Molemmat toimijoista ovat käynnistäneet omat koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet. Kunta ja seurakunta ovat toisiinsa yhteydessä päivittäin tilanteen kehittymisen seuraamiseksi ja tiedottavat toimenpiteistä omissa kanavissaan.

Kriisiryhmä tukee tarvittaessa kuntalaisten henkistä jaksamista koronakriisin keskellä. Ryhmä pitää tärkeänä, että huomiomme toisiamme vaikka näissä poikkeuksellisissa oloissa ihmisten kanssakäyminen väheneekin. Pidetään rakentavaa yhteydenpitoa toisiimme muilla tavoilla!

Erityisesti pyydetään pitämään puhelimitse yhteyttä yksinäisiin ja vanhuksiin sekä tarvittaessa tarjoamaan naapuriapua. Kiitos jo etukäteen!

Yhteystiedot:

Ritva Manninen, diakoni, 040 837 0251
Johanna Jääskä, nuorisotyöntekijä, 044 759 8188
Tuija Mehto, perheohjaaja, 0400 780 904

17. maaliskuuta 2020

***

Konneveden kunta siirtyi häiriö- ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmään

 
Konneveden kunnan häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntöä sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Kunnanhallitus päätti erityistoimivallan käyttöönotosta maanantaina 16.3.2020.
 
Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja voi käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, jos asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Kunnanjohtajan sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä (PORY) toimii kunnansihteeri.
 
- Ensimmäisessä PORY-kokouksen tarkensimme jo aiemmin aloitettuja, kuntalaisten turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Johtamisvalmiutemme on tällä hetkellä hyvä. Seuraamme tilanne ja teemme toimivaltamme puitteissa uusia turvaamistoimenpiteitä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
 
Kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikana poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikana kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan johtama poikkeusolojen johtoryhmä.
 
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja ja johtoryhmä vastaavat poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti.
 
Poikkeusolojen johtoryhmään Konnevedellä kuuluvat kunnanjohtaja, kunnansihteeri, tekninen johtaja, peruspalvelujohtaja, sivistystoimenjohtaja, taloussihteeri, atk-suunnittelija, ravitsemuspäällikkö, vapaa-aikasihteeri, palvelusihteeri ja isännöitsijä. Lisäksi kunnanjohtaja voi kutsua ryhmään muita henkilöitä.
 
Konneveden kunta seuraa jatkuvasti koronavirustilanteen (COVID-19) kehittymistä yhteistoiminnassa eri viranomaisten ja valtioneuvoston antamien ohjeistusten kanssa.

17. maaliskuuta 2020
 

***

Tiedote Konneveden oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajille

Maamme hallitus linjasi tänään 16.3. lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä. Tänään annetut linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.
Koulujamme koskevat, hallituksen linjaamat toimenpiteet – astuvat voimaan 18.3.2020:


1)    Kaikkien Konneveden koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.


2)    Tarvittaessa kunta järjestää lähiopetusta esi- ja perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla (esim. hoitotyö). Myös erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat voivat saada lähiopetusta, mikäli tilanne sitä edellyttää. Asiasta sovitaan koulun rehtorin kanssa.


3)    Hallitus suosittaa, että ne huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.


4)    Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla (etäopetus, digitaaliset oppimisympäristöt jne.). Koulun rehtori ja/tai oppilaan opettaja ohjeistavat yksityiskohdista tämän viikon aikana. Tarvittaessa oppilaalle järjestetään etäopiskelun edellyttämät laitteet (sovittava rehtorin kanssa).


5)    Ylioppilaskirjoitukset järjestetään 13.3.2020 julkaisussa tiivistetyssä aikataulussa terveysviranomaisten antamat määräykset huomioiden. Muu lukio-opetus siirtyy etäopetukseen ti 17.3. alkaen.


6)    Koulukuljetuksia ei keskiviikosta 18.3. alkaen järjestetä. Mikäli perheenne kuuluu kohdan 3 ryhmään (esioppilaan/1.-3. luokan oppilaan huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisillä aloilla), sopikaa kuljetusjärjestelyistä rehtorin kanssa.
 
Yhteistyö kotien kanssa tässä haastavassa tilanteessa on ollut erinomaisen hyvää – lämmin kiitos siitä!

16. maaliskuuta 2020

***

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Hallituksen linjaamat toimenpiteet

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Valtioneuvoston linjaus suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi (OKM tiedote 16.3.2020)

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

Taustatietoa valmiuslaista
Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, kuten Suomeen kohdistuva hyökkäys, erityisen vakava suuronnettomuus tai laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.

Valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi päätetään valtioneuvoston asetuksella (käyttöönottoasetus), kun valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa on todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Lopullinen päätösvalta voimaantulosta on eduskunnalla. Se päättää, tulevatko valtioneuvoston antaman asetuksen lisävaltuudet käyttöön kokonaan tai osittain. Eduskunta voi myös kumota valtioneuvoston antaman asetuksen.

Kiireellisessä tilanteessa on mahdollista ottaa lisävaltuudet välittömästi käyttöön. Myös silloin asetus viedään eduskunnan käsiteltäväksi välittömästi. Asetus täytyy viedä eduskunnalle viikon kuluessa tai muuten asetus raukeaa.

16. maaliskuuta 2020

***

Kunnantalon väki etätöissä

Kunnantalon väki on pääsääntöisesti siirtynyt etätyöskentelyyn ja kunnantalon ovet on suljettu toistaiseksi. Yhteispalvelupiste on pois käytöstä. Yhteydenotot viranhaltijoihin ja työntekijöihin puhelimitse tai sähköpostilla. Kunnantalolla on virka-aikana päivystys. Sisälle pääsee ovikelloa soittamalla.

16. maaliskuuta 2020

***

Jos epäilet itselläsi koronavirustartuntaa (COVID-19)


1. Pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi. Kaikki flunssan oireet hoidetaan nyt kotona riippumatta siitä, oletko matkustanut tai muutoin altistunut koronavirukselle. Sairausloma kirjoitetaan tarvittaessa puhelimitse.

2. Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.


3. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.


4. Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, tai kyseessä on pieni lapsi, tee kotona sähköinen ajanvarauspyyntö/oirearvio tai ota puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle. Konneveden terveysaseman puhelinpalvelu avoinna arkisin kello 8-16, numerossa 014 269 0300.


Terveysasemien ollessa kiinni, soita päivystysapuun 116 117. Toimi puhelimitse annettavien ohjeiden mukaan. Yhteydenotto etukäteen on välttämätön, jotta sairastunut ei levittäisi tautia terveysasemalla tai yhteispäivystyksessä.


Seututerveyskeskuksen terveysasemilla keskitytään tästä lähtien vain kiireellisten vastaanottojen hoitamiseen ja pandemiavalmiuden järjestämiseen. Kiireettömän vastaanottoajan jo saaneisiin ollaan puhelimitse yhteydessä.


Ajantasaista tietoa koronavirustilanteesta löydät
Seututerveyskeskuksen verkkosivuilta osoitteesta:
http://seututk.fi


Konneveden kunta

16. maaliskuuta 2020

***

Koronatiedote

Koronatilanne elää jatkuvasti. Konneveden alueella ei tämän hetkisten tietojen perusteella ole laboratorionäytteiden pohjalta todennettua koronavirustartuntaa.
Kunnanjohtoryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti ja se on pitänyt viikonlopun aikana kaksi etäkokousta, joissa on tarkennettu perjantaina tekemäni päätöksen mukaisia, koronavirusta rajaavia toimia. Johtoryhmällä on valmius pitää kokouksia aina kun siihen on tarvetta. Lähtökohtaisesti kokoonnumme päivittäin.
Koulujen osalta koteihin on lähetetty tiedote Wilmalla, jossa suositellaan AVI:n neuvojen mukaisesti riskiryhmään kuuluville oppilaille ja opettajille etäopiskelua. Etäopetukseen voivat osallistua myös muut oppilaat mikäli se perheelle sopii. Yksityiskohdista on sovittava koulujen rehtoreiden kanssa. Palaute tästä on ollut pääosin myönteistä.
Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan YTL:n ohjeiden mukaisesti.

Yhdessä selviämme tästäkin!

Juha Jokitalo
kunnanjohtaja

15. maaliskuuta 2020

***

Konneveden kunta on tänään päättänyt koronaviruksen rajaamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joista useat koskevat kunnan henkilöstöä jollain tapaa.

Työntekijöitä koskevia ohjeita:

Johtoryhmä seuraa tilannetta, tekee tarvittavia toimenpiteitä ja tiedottaa niistä tilanteen vaatimalla tavalla. Selviämme tästä yhdessä !

Juha Jokitalo
kunnanjohtaja

13. maaliskuuta 2020

***

Tiedote Konneveden kunnan varotoimenpiteistä 

Konneveden kunnan johtoryhmä linjasi keskeiset varotoimet, joilla pyritään suojaamaan väestöä koronavirustartunnalta. 

Vierailut ikäihmisten asumisyksiköissä kielletään toistaiseksi kokonaan (Koskikara, Kotipihlaja, Ruusaliisa ja kuntouttava yksikkö). Lisäksi vierailut kielletään vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuntolassa (Leppälintu).

Ravintokeskuksessa ruokailu ei ole toistaiseksi mahdollista ulkopuolisille. Kotiinkuljetusateriat toimitetaan sovitusti. 

Asioitaessa kunnan viranhaltijoiden kanssa, asiakkaita pyydetään ensisijaisesti käyttämään puhelinta tai sähköpostia. 

Jokaisen kunnan työntekijän, joka saapuu ulkomailta tulee ilmoittaa tilanteesta esimiehelleen ja jäätävä omatoimisesti yhden viikon ajaksi karanteeriin. Sama koskee myös päätöksentekoon osallistuvaa kunnan luottamushenkilöstöä.  

Kunnan henkilöstö ei toistaiseksi matkusta työasioissa ulkomaille. Myös kotimaan työmatkustamista rajataan. 

Kaikki koulujen oppilaiden ja työntekijöiden ulkomaille suuntautuvat matkat perutaan kevätlukukaudelta. Kotimaan matkoista koulut peruvat myös luokkaretket, kisamatkat ja leirikoulut.  

Konneveden kouluilla on valmiudet siirtyä oppilaiden etäopetukseen tilanteen sitä vaatiessa. Rehtorit tiedottavat käytännön järjestelyistä erikseen. Oppilaiden tulee ottaa kaikki oppikirjat kotiin ja kuljettaa päivittäin kouluun vain lukujärjestyksen mukaiset kirjat. 

Konneveden kunnan omat yleisötilaisuudet ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai perutaan. Kunta suosittaa, että myös tapahtumanjärjestäjät ja yhdistykset noudattaisivat hallituksen suosittamaa linjaa jo tässä vaiheessa ja peruisivat keväälle suunnitellut tapahtumat. 

Konneveden vapaa-aikatoimen ja Konneveden 4H:n ohjatut harraste- ja liikuntaryhmät on toistaiseksi peruttu ml. nuorisotila Kukkulan toiminta.  

Vanhuksille suunnatut ryhmätoiminnat ovat toistaiseksi peruttu. Myös palvelukeskuksen terapia-allas ja saunaosasto on suljettu toistaiseksi. 

Väestön tulee mahdollisissa karanteeni- tai eristystilanteessa noudattaa ohjeita yksiselitteisesti. Sen aikana ei saa olla lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa. Ulkoilu on sallittua, mutta toisiin ihmisiin on hyvä pitää kahden metrin välimatka. 

Väestön tulee seurata aktiivisesti kunnan viestintäkanavia. 

Väestön tule

Top