Ympäristöterveys

Konnevesi, Laukaa ja Äänekoski kuuluvat Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Isäntäkunta on Laukaa.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaavana viranomaisena toimii ympäristöterveyslautakunta. Ylikunnallisessa lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista kolme Laukaasta, samoin Äänekoskelta ja yksi Konnevedeltä. Esittelystä vastaa ympäristötoimenjohtaja.  

Ympäristöterveyslautakunta vastaa elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaan kunnan huolehdittavaksi säädetyistä valvontatehtävistä. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikevalvonta ravintoloissa, kahviloissa ja laitoskeittiöissä, tupakka- ja nikotiiniluvat, talousveden ja uimaveden valvonta sekä terveydensuojeluvalvonta ihmisille ja eläimille tarkoitetuissa tiloissa. 

Eläinsuojelu

Eläinsuojelusta Konnevedellä vastaa ensisijaisesti valvontaeläinlääkäri ja lisäksi kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastajat. Myös poliisi on eläinsuojeluviranomainen. Eläinsuojeluneuvontaa antavat Keski-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat. Eläinsuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti valvontaeläinlääkärille.

Top