Vanhusneuvosto

Konneveden vanhusneuvosto on kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen, seurakunnan ja vanhustyön ammattilaisten yhteistyöelin. Neuvoston tarkoituksena on varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Konnevedellä.

Vanhusneuvoston puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Raija Liuhala, puhelin 050 375 2043. Sihteerinä kunnasta toimii sosiaaliohjaaja palveluvastaava puhelin 040 848 7842.

Vanhusneuvosto vaikuttaa palvelujen suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa. Erityishuomio on palveluissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden konnevetisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta

Tutustu tarkemmin vanhusneuvoston toimintasääntöön tästä.

Vanhusneuvostossa on kymmenen jäsentä, jotka valitaan järjestöjen, kunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja seurakunnan edustajista. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. Sihteerinä toimii kunnan edustaja. Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin kunnallisten lautakuntien.

 

 

Lehtonotko Susanna
Palveluvastaava
Puh: 040 848 7842
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top