Omaishoito

Omaishoidon tuella ja palveluilla turvataan paljon apua tarvitsevien konnevetisten kotona selviytyminen. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, palvelusuunnitelmassa määritellyistä palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkioista, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen myöntämisen perusteina käytetään hoivan sitovuutta ja vaativuutta.

Omaishoitopalkkiota myönnetään Konneveden sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Palkkio on korvaus omaishoitajan antamasta hoidosta, hoivasta ja valvonnasta. Palkkion suuruus on vuoden 2017 alusta lähtien 392 tai 784 euroa kuukaudessa.

Omaishoidon tukea haetaan vanhuspalveluista. Ennen päätöstä hoidettavan luona tehdään kotikäynti hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Omaishoitajan ja kunnan kesken tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Kunta kuitenkin huolehtii hoitajalle tapaturmavakuutuksen.

Omaishoitajan lomat

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta kuukaudessa. Vapaita voi myös ketjuttaa esimerkiksi viikoksi kerrallaan.

Kotiin annettavista lomituspalveluista vastaavat kotihoidon hoitajat. Lomituspaikkoja on rajoitetusti Vanhainkodilla, Kotipihlajassa sekä kesästä 2017 alkaen sairaalalta vapautuvissa tiloissa.

Alhonen Eija
Vanhuspalvelujen esimies
Puh: 0400 175 493
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Lehtonotko Susanna
Sosiaaliohjaaja
Puh: 040 848 7842
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top