Ennalta ehkäisevät kotikäynnit

Kunta tarjoaa vuosittain ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville konnevetisille, jotka eivät ole vielä vanhuspalvelujen piirissä. Kotihoidon työntekijä ottaa suoraan yhteyttä asiakkaaseen ajan sopimiseksi.

Kotikäynnillä kerrotaan kunnan tarjoamista palveluista ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta, vointia sekä mahdollista palveluntarvetta. Myös pienet terveystarkastukset, kuten muistitesti tai verenpaineen mittaus ovat mahdollisia.

Ennalta ehkäisevä kotikäynti on maksuton eikä velvoita mihinkään.

Top