Ennalta ehkäisevät kotikäynnit

Kunta tarjoaa vuosittain ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville konnevetisille, jotka eivät ole vielä vanhuspalvelujen piirissä. Kuntalaista lähestytään kirjeitse, jossa on ohjeet ajan varaamiseksi kotikäynnille.

Kotikäynnillä kerrotaan kunnan tarjoamista palveluista ja kartoitetaan asiakkaan tilannetta, vointia sekä mahdollista palveluntarvetta. 

Ennalta ehkäisevä kotikäynti on maksuton eikä velvoita mihinkään.

.

Top