Asumispalvelut

Vanhuspalveluissa asumispalveluihin kuuluvat laitoshoito, tehostettu palveluasuminen sekä lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen eli jaksohoito.

Tehostettu palveluasuminen

Konnevedellä on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä, Koskikara, Kotipihlaja ja Ruusaliisa. Kaikki kolme sijaitsevat Palvelukeskuksessa osoitteessa Maijankuja 2. Vaikeasti muistisairaiden asumispalvelut kunta ostaa Mainiokoti Konnevedeltä, jonka omistaa Mehiläinen.

Tehostetussa palveluasumisessa tavoitteena on ikääntyvien turvallinen kodinomainen asuminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä laitoshoidon välttäminen. Tehostettu palveluasuminen sisältää asunnon sekä ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Koska asiakas on palveluasumisessa vuokrasuhteessa, hän voi tarvitessaan hakea Kelan asumistukea. Lisäksi asukkaalle haetaan eläkkeensaajan hoitotukea. Tehostetun palveluasumisen maksu sisältää erikseen vuokran, ympärivuorokautisen hoivan, ateriamaksun sekä tukipalvelumaksun (siivous, turvapuhelin ja pyykinpesu). Maksu määräytyy asukkaan tulojen ja saatujen tukien mukaan.

Tuettu palveluasuminen

Ruusaliisan palveluasumisyksikössä on tehostetun palveluasumisen lisäksi tarjolla tuettua palveluasumista. Hoitaja ei ole paikalla koko aikaa ympärivuorokauden, mutta on saatavissa tarvittaessa. Tuetun palveluasumisen hoitomaksu määräytyy samoin perustein kuin kotihoidon maksut.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikainen tehostettu palveluasumista eli jaksohoitoa toteutetaan Kuntouttavassa yksikössä, joka toimii samoissa tiloissa vanhainkodin kanssa osoitteessa Maijankuja 2. Asiakaspaikkoja Kuntouttavassa yksikössä on 8. Kuntouttavan yksikön toiminta on tarkoitettu kotona asumisen tueksi sekä omaishoitajien vapaapäivien mahdollistamiseksi. Jaksohoitoa voidaan käyttää myös terveydentilan ja lääkityksen seurantavaiheessa, tutkimukseen pääsyä odotellessa sekä kuntouttavana jatkohoitopaikkana sairaalajakson jälkeen.

Kysy lisää asumispalveluista!

Lehtonotko Susanna
Palveluvastaava
Puh: 040 848 7842
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Lehtinen Heli
Palveluvastaava (Vanhusten asumispalvelut)
Puh: 040 5790 652
Top