Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon tehtävänä on vanhusten, yli 18-vuotiaiden vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut niin, että kotona asuminen on mahdollista ja turvallista myös toimintakyvyn heikentyessä. 

Kotihoito toimii kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse tilapäisestä vai jatkuvasta avuntarpeesta.

Kotihoidossa työskentelevät kodinhoitaja, lähihoitajia, sairaanhoitajia, muistihoitaja ja toimintaterapeutti. Kotihoidon työntekijät huolehtivat asiakkaan perushoidosta, sairaanhoidollisista toimenpiteistä sekä lääkkeistä. Työntekijät seuraavat kotikäynneillään asiakkaan vointia. He myös neuvovat asiakasta ja omaisia palveluihin liittyvissä asioissa.

Osa kotihoidosta voi olla etähoitoa. Asiakasta voidaan muistuttaa puhelimen välityksellä esimerkiksi ruokailusta tai lääkkeiden ottamisesta. Etähoitoon liittyy aina myös voinnin seuranta. 

Kotihoidon kautta saatavia tukipalveluja ovat ateriapalvelu, asiointipalvelu, kylvetyspalvelu ja turvapalvelu. Ruoka valmistetaan kunnan Ravintokeskuksessa. 

Kotihoidon päivystys numerossa 040 505 2218 on avoinna joka päivä ympäri vuorokauden.

Tarkempaa tietoa kotihoidosta ja tukipalveluista saat vanhuspalvelujen esimieheltä tai sosiaaliohjaajalta, yhteystiedot alla.

Alhonen Eija
Vanhuspalvelujen esimies
Puh: 0400 175 493
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Lehtonotko Susanna
Sosiaaliohjaaja
Puh: 040 848 7842
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top