Vanhuspalvelut

 

Vanhuspalvelut Konnevedellä painottuvat kotiin annettaviin palveluihin ja hoitoon. Tavoitteena on tehdä arjesta mahdollisimman sujuva ja samalla tukea asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Kotiin annettavia palveluja ovat kotihoito, erilaiset tukipalvelut, fysioterapeutin ja muistihoitajan kotikäynnit. Maksuton ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan kaikille kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville.

Kun kotikäyntien määrä alkaa olla suuri ja apua tarvitaan myös öisin, on aika harkita tehostettua palveluasumista. Laitoshoitoa annetaan Vanhainkodilla, missä on valmius ja osaaminen myös saattohoitoon.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Konneveden vanhuspalveluista yhteystietoineen. Voit ladata tästä palveluoppaan, johon on koottu kattavasti tietoa sekä kunnan että yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista ikäihmisille.

Kaikilla iäkkäillä ei ole omaisia, tai omaiset asuvat kaukana. Voit ottaa yhteyttä vanhuspalveluihin, mikäli olet huolissasi jonkun ikäihmisen pärjäämisestä. Työntekijämme ottavat häneen yhteyttä ja sopivat mahdollisista jatkotoimista.

Odotusajat vanhuspalveluihin

Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat Konnevedellä 1.10.2018-31.12.2018

Sosiaalipalvelu Keskimääräinen jonotusaika Lisätietoa
Kotihoito 0 vrk Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeenarviointi ja palvelutarve on todettu.
Omaishoidontuki 5 vrk Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen. Mukana yli 65-vuotiaat.
Tehostettu palveluasuminen 2 kk Jonotus alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi ja palvelutarve on todettu ja päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle

 

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa vanhuspalveluista. Ota yhteyttä!

Alhonen Eija
Peruspalvelujohtaja
Puh: 0400 175 493
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top