Omaishoito

Omaishoidon tuen myöntämisen ja maksettavien omaishoidontukipalkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus.

Sitovuutta ja vaativuutta arvioidaan lääkärilausunnon ja kotikäynnin perusteella. Lapsilla hoitotyön sitovuutta arvioitaessa verrataan tilannetta saman ikäisten terveiden lasten vaatimaan hoitoon ja huolenpitoon. Omaishoidon tukea maksetaan, kun henkilökohtaisen hoidon tarve on ympärivuorokautista tai päivittäin sitovaa. 

Omaishoitopalkkiota myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien myöntämisperusteiden mukaisesti. Palkkion suuruus vuonna 2017 on 392 tai 784 euroa kuukaudessa. 

Omaishoitajan ja kunnan kesken tehdään toistaiseksi voimassa oleva toimeksiantosopimus. Omaishoitaja ei ole työsuhteessa kuntaan eikä hoidettavaan. Kunta kuitenkin huolehtii hoitajalle tapaturmavakuutuksen.

Lisätietoa omaishoidosta saat sosiaaliohjaajalta, yhteystiedot alla.

Lehtonotko Susanna
Sosiaaliohjaaja
Puh: 040 848 7842
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top