Lain turvaamat palvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelu-  ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäisyyttä ja omatoimista suoriutumista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa ja itsenäisessä asumisessa. 

Yleiset vammaispalvelut muodostuvat vaikeavammaisille tarkoitetuista subjetiivisista oikeuksista ja määrärahasidonnaisista palveluista.

Subjektiivisia oikeuksia ovat kuljetuspalvelu, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja henkilökohtainen apu.

Määrärahasidonnaisia avustuksia ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat koneet, välineet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, erityisravinto ja ylimääräiset vaatekustannukset.

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi välttämättömiin opiskelu- ja työmatkoihin. Asiakas maksaa matkasta omavastuuna linja-autotaksan eli kilometrien mukaan määräytyvän kertalipun hinnan.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joille vamman tai sairauden vuoksi julkisten liikennevälineiden käyttö tuottaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu omassa kodissaan asuvalle yli 65-vuotiaalle pienituloiselle tai vähävaraiselle Kelan hoitotukea saavalle henkilölle, jolla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä. 

Asuminen

Vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta vaikeavammainen henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen kodissaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi paljon hankaluutta. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poisto, ovien leventäminen, tukikahvojen kiinnittäminen sekä WC- ja pesutilojen muutostyöt. Asiakas voi saada korvausta myös vamman kannalta välttämättömiin asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin, kuten nosto- ja hälytyslaitteisiin.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin asunnon muutostöihin voi saada korvausta omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias, pienituloinen tai vähävarainen Kelan hoitotukea saava henkilö, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen kodissaan tuottaa vaikeuksia sairauden tai ikääntymisen vuoksi.  

Lisätietoa vammaispalveluista

 

Haapakoski Suvi
Johtava sosiaalityöntekijä
Puh: 0400 180 459
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top