Lastensuojelu

Lastensuojelun tavoitteena on auttaa lasta ja tämän perhettä. Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista. Yhteyttä lastensuojeluun tuen ja avun saamiseksi voivat ottaa lapsi tai nuori tai hänen huoltajansa. 

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat ensisijaisina avohuollon tukitoimet. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishoitoa.

Lasta ja perhettä tukevia palveluita ovat esimerkiksi perhetyö, lasten ja nuorten harrastusten tukeminen, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, taloudellinen tuki, ohjaus ja neuvonta sekä koulunkäynnin ja lomatoiminnan tukeminen. 

Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. Toiminta pohjaa lastensuojelulakiin. 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on tietyn lapsen tai nuoren tilanteesta huolissaan. Ilmoituksen voi tehdä tästä aukeavalla Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti osoitteella Sosiaalitoimi/Lastensuojelu, Konneveden kunta, Kauppatie 25, 44300 Konnevesi.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös suullisesti soittamalla kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle klo 8-16 välisenä aikana numeroon 0400 547 991 tai käymällä virastolla henkilökohtaisesti.

Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ota yhteyttä Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikköön puhelin 014 2660149 tai hätäkeskukseen puhelin 112.

Mehto Tuija
Perheohjaaja
Puh: 0400 780 904
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Kerkelä Seija
Sosiaalityöntekijä
Puh: 0400 547 991
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top