Sosiaalipalvelut lapsiperheille

Lapsiperheille suunnatut sosiaalipalvelut ovat tarkoitettu koko perheen tueksi.

Joskus elämän pattitilanteessa auttaa jo se, että saa jakaa huolensa. Lapsiperheille suunnattu kotiapu tukee tilanteissa, kun omat kädet eivät enää riitä, tai tilapäistä hoitoapua ei muuten ole järjestettävissä. 

Lapsiperhepalvelut toimivat yhteistyössä perhekeskustoimintamallin  mukaisesti. Konneveden verkomainen PERHEKESKUS

Perhetyö on yleistä sosiaalipalvelua lapsiperheille. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen tai nuoren tasapainoista kasvua erilaisissa elämäntilanteissa. Perheasioiden sovittelussa tarjotaan keskusteluapua vanhemmille erotilanteessa tai muissa ristiriitatilanteissa.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat ensisijaisina avohuollon tukitoimet. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishuoltoa. Lastensuojelu toimii yhteistyössä muiden lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa. 

Sosiaalipäivystys vastaa ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä välittömään sosiaalisen avun tarpeeseen. Sosiaalipäivystyksen asioita ovat esimerkiksi kiireellinen lastensuojelu, perhekriisit sekä erilaiset onnettomuudet.

Näiltä sivuilta löydät tarkempaa tietoa lapsiperheille suunnatuista sosiaalipalveluista. Apua ja tukea on saatavilla tilanteessa kuin tilanteessa.

Mehto Tuija
Perheohjaaja
Puh: 0400 780 904
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Kerkelä Seija
Sosiaalityöntekijä
Puh: 0400 547 991
etunimi.sukunimi@konnevesi.fi
Top