Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallinnosta, taloudesta sekä kuntalaisten tarvitsemien sivistystoimen alaisten palvelujen järjestämisestä.

Lautakunnan alaisuudessa toimivat varhaiskasvatus ja opetus, vapaa-ajan palvelut, kirjasto ja sivistystoimisto.

Sivistyslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii Antti Waris. Esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Antti Waris pjHeikki Oittinen
Henri Hedman vpjPekka Pynnönen
Pirkko Hynninen Rositsa Biznakova
Mauri Korhonen Matti Manninen
Sanna Siekkinen Tanja Lampinen
Top